aboutus
โพรไฟล์ QC

1. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราจะติดตั้ง 2 ครั้งในระหว่างการผลิต ครั้งแรกที่อยู่ในระยะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของ se - mi

เราต้องทำให้แน่ใจว่าทุกขนาดโครงสร้างเป็นหลังคา 100%;

2. เราจะส่งภาพให้กับลูกค้าเพื่อให้พวกเขามีความคิดสำหรับกระบวนการผลิตของเรา

3. ครั้งที่สองของการติดตั้งเสร็จสิ้นลงแลคเกอร์

4. เราติดตั้งฮาร์ดแวร์แสงโลโก้และอื่น ๆ ;

5. ใส่รายการทั้งหมดตามเอกสารการวางผังแบบแปลน

6. เชื่อมโยงแหล่งที่มาและส่งภาพสุดท้ายให้กับลูกค้า

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ